Σκοπευτήριο Πήλινου Στόχου και Τοξοβολίας

Στη θέση Τεμπλόνι σκοπευτήριο πήλινου στόχου και τοξοβολίας 40 στρεμμάτων παραχωρημένο από το Δήμο της Κέρκυρας στο Σύλλογό μας.