Σκοποβολή στην Κέρκυρα

Η σκοποβολή είναι ένα άθλημα, που προέρχεται από τα προϊστορικά χρόνια. Η ανάγκη του ανθρώπου προς επιβίωση ήταν και ο λόγος που αναπτύχθηκε και εξαπλώθηκε, ιδιαίτερα στα προϊστορικά χρόνια, για το κυνήγι των θηραμάτων του. Έτσι λοιπόν για να έχει καλύτερα αποτελέσματα το κυνήγι του , έπρεπε με κάποιο τρόπο να εκπαιδεύεται στη σκοποβολή και να συνηθίζει το όπλο του.

Στην σύγχρονη μορφή του αθλήματος, αποκλειστικό ρόλο για την μετέπειτα εξέλιξή του έπαιξε το γεγονός ότι η σκοποβολή εντάχθηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες το 1896.

Η αγάπη μας για την Σκοποβολή, μας έκανε να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός σκοπευτικού ομίλου που ο στόχος του θα ήταν η διάδοση και η εξάπλωση του υπέροχου αυτού Ολυμπιακού αθλήματος της Σκοποβολής.

 

sin1

Σκοπευτική
Ομοσπονδία
Ελλάδος
sin1

International
Practical Shooting
Confederation
sin1

International
Shooting Sport
Federation
sin1

European
Shooting
Confederation