Νομοθεσία

Χαρακτηρισμός  όπλων ως σκοπευτικών. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών – Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής.

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέματα

Κ.Υ.Α. 4325/1999

Κ.Υ.Α. 1016/60/6δ

Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιβ

Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιη