Διοργάνωση σεμιναρίου εθνικών κριτών σκοποβολής IPSC στο Ρέθμυνο

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής IPSC, η διοργάνωση σεμιναρίου εθνικών κριτών (RO) Σκοποβολής IPSC, στο Ρέθυμνο κατά τις ημερομηνίες 25-26.9.2014.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC – ΡΕΘΥΜΝΟ 25-26.9.2014